محصولات و خدمات خود را به رایگان تبلیغ کنید

پیشه و مهارتrss
خدمات

114-2017
0.00 (0 امتیاز)
0 تومان
توضیحاتجهت چسباندن،ترمیم و درزگیری انواع قطعات فلزی و غیر فلزی مانند قطعات خودرو،لوازم